• 3x BIG

  Filozofia BigHugGym je založená na troch princípoch:
 • Mysli vo veľkom

  zvýšenie koncentrácie, rozhodovania a plnenia zadaných úloh
 • Pohyb vo veľkom

  podporovanie rovnováhy, koordinácie, flexibility a sily
 • Buduj veľkú osobnosť

  napomáhanie deťom v spolupráci, tímovej práci a vodcovských schopnostiach