BigHugGym nie je len miesto pre zábavu. Je to zároveň aj individuálny vzdelávací gymnastický program pre deti, študentov, mládež a rodiny. Naše hravé aktivity a inovatívny prístup pomáhajú deťom získať zdravé sebavedomie, adekvátnu nezávislosť – pripravia ich do školy, ako aj do života tak, aby na ne rodičia mohli byť patrične hrdí.
Filozofia BigHugGym je založená na troch princípoch:

3x BIG'S

MYSLI VO VEĽKOM
zvýšenie koncentrácie, rozhodovania a plnenia zadaných úloh
POHYB VO VEĽKOM
podporovanie rovnováhy, koordinácie, flexibility a sily
BUDUJ VEĽKÚ OSOBNOSŤ
napomáhanie deťom v spolupráci, tímovej práci a vodcovských schopnostiach